Tiệc cưới - Tòa nhà sự kiện Gala Royale
The Blooming Love
Đọc thêm

The Blooming Love

– Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
– Background đón khách chụp hình;
– Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
– Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
– Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
– Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
– Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
– Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
– Pháo hoa kim tuyến;
– Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.

Sparkling Royal
Đọc thêm

Sparkling Royal

• Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
• Background đón khách chụp hình;
• Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
• Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
• Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
• Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
• Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
• Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
• Pháo hoa kim tuyến;
• Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.

Blossoming Love
Đọc thêm

Blossoming Love

• Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
• Background đón khách chụp hình;
• Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
• Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
• Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
• Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
• Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
• Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
• Pháo hoa kim tuyến;
• Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.

Kiss Of The Sea
Đọc thêm

Kiss Of The Sea

• Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
• Background đón khách chụp hình;
• Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
• Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
• Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
• Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
• Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
• Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
• Pháo hoa kim tuyến;
• Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.

Journey Of Love
Đọc thêm

Journey Of Love

• Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
• Background đón khách chụp hình;
• Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
• Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
• Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
• Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
• Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
• Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
• Pháo hoa kim tuyến;
• Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.

The Topaz Wedding
Đọc thêm

The Topaz Wedding

• Tặng chủ đề trang trí hoa vải cao cấp và nến Led theo sảnh tiệc có giá trị lên đến 10.000.000 VND;
• Background đón khách chụp hình;
• Bàn Gallery và hộp tiền mừng;
• Khung hình ký tên và giá để hình Cô dâu – Chú rể;
• Trụ hoa lối đi lên sân khấu;
• Hoa và nến Led trên mỗi bàn tiệc;
• Bánh cưới trang trí hoa theo chủ đề;
• Tháp ly trang trí hoa cùng rượu mừng (02 chai);
• Pháo hoa kim tuyến;
• Thức ăn nhẹ đầu giờ cho Cô Dâu – Chú Rể.